KYLÄTOIMINNAN HISTORIAA


Ruvaslahden kylätoimikunta perustettiin 28.1.1980. Perustavassa kokouksessa otettiin kantaa loma-asutussuunnitelmaan, esitettiin jäätien avaamista Rauhalasta Rantakylään, linja-auton kulun saamiseksi Oriniemelle asti myös viikonloppuina, Oriniementien muuttamista valtion tieksi ja kylätoimikuntien yhteisten sääntöjen saamiseksi. Jo seuraavassa kokouksessa maaliskuussa otettiin esille vesiosuuskunnan perustaminen.

Kylätoiminta oli vilkasta, hankkeista mainittakoon vesiosuuskunnan perustaminen 1982, esitys rivitalon rakentamisesta joka valmistui ”Ruvastupa”-nimisenä 1986 ja samana vuonna RATKO- projektin eli Ruvaslahden ATK Oriniemessä –kokeilun aloittaminen kurssien muodossa. Kokeilun tutkimus- ja suunnitteluvastuussa oli tekniikan tohtori Tarja Cronberg, hänen lisäkseen ohjausryhmä johon kuului edustajat Polvijärven kunnasta, kansalaisopistosta, Ruvaslahden kylätoimikunnasta, Joensuun yliopistosta, lääninhallituksen kouluosastolta ja lääninsuunnittelusta.

Ratko-projekti palkittiin 4. palkinnolla valtakunnallisessa maaseutuelinkeinojen kehittämiskilpailussa. Palkintona Englannin –matka. Ratkon opiskelijat tekivät myös opintomatkan Ruotsiin Vemladeniin vuonna 1987 ja sieltä tehtiin vastavierailu.

Elokuussa 1995 tulleessa faxissa ilmoitettiin, että Ruvaslahden tietotupa oli saanut Yhdysvalloissa ja Kanadassa toimivan YK:n ystävät-seuran palkinnon kylätoiminnasta. Palkinnon luovutus oli New Yorkissa.

Voiko tietotekniikan avulla kehittää maaseutua, näin kysyttiin Ruvaslahden kylätoimikunnassa 1985. Kansalaisopiston kanssa projektivaroin atk- ja tietoyhteiskuntakoulutusta kyläläisille vuosina 1986-88. Tietotupa aloitti toimintansa 1988 alusta. Tietotupa kasvoi pieneksi maaseudun kehittämisyksiköksi maakunnallisesti jopa valtakunnallisesti. Samalla tietotuvan yhteydessä toimi Joensuun seudun Leader-yhdistyksen toimisto ja kyläasiainneuvottelukunnan kyläpalvelukeskus vuosina 1993-96.

Ruvaslahden kyläyhteisön kehittämisyhdistys ry perustettiin 30.10.1988. Ensimmäinen kylälehti ilmestyi 1991.

Sodissa kaatuneiden muistolaatta hankittiin koululle ja se paljastettiin 1991.

Lähde: Ruvaslahti-kylä vesijättömaalla -kirja