Ruvasviesti

Lehti Ilmestyy 4 krt/vuosi

Toimitus: Ruvaslahden kyläyhdistys ry

puhelin 041 500 4748

Aineistot: ruvaslahdenkyla@gmail.com